Chết đuối


Video thực tế cách cứu người chết đuối

Video thực tế cách cứu người chết đuối
Cập nhật ngày 23, Tháng Tư, 2014, Thuộc Đời sống

Đây là video thực tế cách cứu người chết đuối và phần bài viết sưu tập khá chi tiết. Mời ACE xem để có kinh nghiệm và ứng phó khi cần thiết. 2 đoạn clip này mọi người nên xem để khi gặp người chết đuối cứu người rất thực tế, đôi khi biết chút […]