Chứng Thận Suy


Thận hư, thận suy và những biến chứng liên quan thận

Thận hư, thận suy và những biến chứng liên quan thận
Cập nhật ngày 28, Tháng Mười Hai, 2013, Thuộc Bệnh

Theo Y học cổ truyền: 1. Thận khai khiếu ở tai: vì vậy các bệnh về tai như ù tai, tai điếc, tai có tiếng ve kêu, tai nghe không rõ đều liên hệ đến thận. 2. Tóc là phần dư của huyết, Thận chủ huyết, vì vậy chứng rụng tóc, tóc bạc sớm, tóc […]