Chuyên Gia Tâm Lý Lê Khanh


Bé 20 tháng tuổi không nói theo ngôn ngữ bình thường mà líu lo những từ vô nghĩa

Bé 20 tháng tuổi không nói theo ngôn ngữ bình thường mà líu lo những từ vô nghĩa
Cập nhật ngày 21, Tháng Bảy, 2014, Thuộc Mẹ và bé

Do điều kiện khó khăn, mẹ gửi bé về quê cho bà nội lúc 15 tháng. Lúc 12 tháng bé nói được chó, ba, vỗ tay , byebye, hôn gió… nhưng tới giờ bé vẫn chưa nói, chỉ biết dạ khi bố mẹ kêu tên, nói được cút hà khi mình chơi trò chơi cút […]