Đau Nội Tạng


Đau ở đây, bệnh ở đâu?

Đau ở đây, bệnh ở đâu?
Cập nhật ngày 15, Tháng Mười Hai, 2013, Thuộc Bệnh

Đau phản chiếu (Reflected Pain) là một kiểu đau lan xiên. Kích thích gây đau xuất phát từ nội tạng và được lan xiên đến một vùng da nào đó trên cơ thể. Vùng cảm giác đau có thể nằm ngay tại vùng nội tạng hoặc nằm ở một vùng khác xa trên cơ thể. […]