Diện Chẩn


Diện chẩn

Diện chẩn
Cập nhật ngày 22, Tháng Sáu, 2013, Thuộc Tự chữa bệnh

Diện Chẩn là phương pháp trị bệnh dùng nguyên tắc phản xạ thần kinh lên gương mặt. Cách thức chữa trị rất mới mẻ và đơn giản bằng cách day ấn lên những vùng nhất định trên mặt gọi là sinh huyệt. Sinh huyệt là những vùng phản chiếu tương ứng với những cơ quan […]