Genetically Modified Food


Vì sao dân Mỹ không ăn bắp Mỹ?

Vì sao dân Mỹ không ăn bắp Mỹ?
Cập nhật ngày 23, Tháng Tư, 2015, Thuộc Đời sống

Đây là bài bacsinoigi.com lược dịch từ “The US Is the World’s Largest Producer of Corn, So Why Are We Importing More?” với tiêu đề được viết lại. Vì sao Mỹ là quốc gia sản xuất bắp lớn nhất thế giới nhưng lại nhập khẩu rất nhiều bắp? Với hơn 90 triệu hecta đất nông nghiệp […]