Huyệt đạo


12 động công dưỡng sinh trường thọ

12 động công dưỡng sinh trường thọ
Cập nhật ngày 26, Tháng Tám, 2014, Thuộc Tự chữa bệnh

Bacsinoigi.com xin trích đăng lại bài viết của DS. PHAN QUỐC ĐỐNG đăng trên www.ykhoa.net. Bài viết nói về phương pháp Đạo dẫn, bao gồm 12 động công dưỡng sinh trường thọ, kích thích lục phủ ngũ tạng và các yếu huyệt,… Mời các anh chị em cùng theo dõi và cho ý kiến. Đạo dẫn […]