Quầng Thâm


Quầng thâm và đốm mắt biểu hiện bệnh gì?

Quầng thâm và đốm mắt biểu hiện bệnh gì?
Cập nhật ngày 1, Tháng Ba, 2014, Thuộc Đời sống

Quầng thâm dưới mắt Quầng thâm thường được liên tưởng đến chứng mất ngủ. Trong trường hợp bạn ngủ đủ giấc nhưng vẫn có quần thâm thì sao? Đây có thể là kết quả của sự bất dung nạp thức ăn. Để giảm quầng thâm trong trong hợp này, nên loại sữa và lúa mì […]