Ung Thư đại Trực Tràng


Ung thư đại trực tràng có di truyền không? [video]

Ung thư đại trực tràng có di truyền không? [video]
Cập nhật ngày 23, Tháng Bảy, 2013, Thuộc Bệnh

Ung thư đại trực tràng ờ VN đứng hàng thứ 4 trong các bệnh ung thư của nam giới sau các bệnh ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày. Mặc dù Ung thư đại trực tràng là có thể di truyền, nhưng không phải ai mắc bệnh này cũng truyền cho đời […]